Gioăng chặn dầu

Thương hiệu: ALFA LAVAL | Gioăng, phớt

Liên hệ

Gioăng chặn dầu dùng trong công nghiệp

Maker: Alfa Laval

Danh điểm Giá bán (VND)
 223406-22  60.000 
 22340130  70.000 
 51960701 350.000