GIOĂNG, PHỚT

Phớt chặn dầu

Phớt chặn dầu

Liên hệ

Phớt chặn dầu dùng trong công nghiệp Mã                Loại phớt          Kích thước    Giá bán(VND)                  Phớt chặn dầu   ...

Phớt làm kín pitton xilanh

Phớt làm kín pitton xilanh

3.610.000₫

Phớt làm kín pitton xilanh: Bộ gioăng pít tiong cửa ra xỉ dùng trong công nghiệp Maker: HNI

Xem nhanh
Phớt làm kín Piston xi lanh

Phớt làm kín Piston xi lanh

1.920.000₫

Phớt làm kín Piston xi lanh: Bộ gioăng phớt làm kín cho xi lanh thủy lực D110X160 dùng trong công nghiệp Maker: HNI

Xem nhanh
Phớt làm kín Piston xi lanh

Phớt làm kín Piston xi lanh

860.000₫

Phớt làm kín Piston xi lanh: Bộ gioăng xi lanh gồm 8 chi tiết dùng trong công nghiệp Maker: HNI

Xem nhanh
Bộ gioăng phớt máy lốc tôn thủy lực

Bộ gioăng phớt máy lốc tôn thủy lực

350.000₫

Bộ gioăng phớt máy lốc tôn thủy lực W11S-20x2000 gồm: 2 cái Phớt 95x110x9 (R08 95x110x9), 1 gạt bụi 95x105x6/8 (DH95), 1 Gioăng chỉ AS (115x3.5), 1 dẫn hướng RYT 15x2.5 (312x15x2.5), 1 Dẫn hướng RYT 15x2.5...

Xem nhanh
Bộ gioăng van tay đầu đẩy bơm dầu EH

Bộ gioăng van tay đầu đẩy bơm dầu EH

200.000₫

Bộ gioăng van tay đầu đẩy bơm dầu EH dùng trong công nghiệp Maker: HNI

Xem nhanh
Gioăng chặn dầu

Gioăng chặn dầu

Liên hệ

Gioăng chặn dầu dùng trong công nghiệp Maker: Alfa Laval Danh điểm Giá bán (VND)  223406-22  60.000   22340130  70.000   51960701 350.000 

Gioăng chặn dầu

Gioăng chặn dầu

Liên hệ

Gioăng chặn dầu dùng trong công nghiệp Maker: HNI Loại gioăng     Kích thước    Vật liệu      Giá bán(VND) Oring             18x3             NBR         ...