KHỚP NỐI DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Khớp nối 2L15005 Khớp nối 2L15005
Khớp nối 2L15005

Khớp nối 2L15005

120.000₫

Khớp nối bằng đồng dùng trong công nghiệp SKU: 2L15005 Thông số kỹ thuật:  Vật liệu thân: Đồng thau niken Kiểu kết nối: Một đầu đực, hai đầu giắc co Đường kính kết nối 1/8" Đường kính ngoài ống (mm): 6 mm Áp...

Xem nhanh
Khớp nối 2L14005

Khớp nối 2L14005

80.000₫

Khớp nối bằng đồng dùng trong công nghiệp SKU: 2L14005 Thông số kỹ thuật:  Vật liệu thân: Đồng thau niken Đường kính kết nối 1/8" Đường kính ngoài ống (mm): 6 mm Áp suất hoạt động (-) 0,99 đến 16 bar Nhiệt độ...

Xem nhanh
Khớp nối 2L01C13

Khớp nối 2L01C13

30.000₫

Khớp nối bằng đồng dùng trong công nghiệp SKU: 2L01C13 Thông số kỹ thuật:  Vật liệu thân: Đồng thau niken Kiểu kết nối: Một đầu đực, một đầu giắc co Đường kính kết nối 1/4" Đường kính ngoài ống (mm): 10 mm Áp...

Xem nhanh
Khớp nối 2L05005

Khớp nối 2L05005

70.000₫

Khớp nối bằng đồng dùng trong công nghiệp SKU: 2L05005 Thông số kỹ thuật:  Vật liệu thân: Đồng thau niken Kiểu kết nối: Ba đầu giắc co Đường kính ngoài ống (mm): 10 mm Áp suất hoạt động (-) 0,99 đến 16...

Xem nhanh
Khớp nối 2L02008

Khớp nối 2L02008

30.000₫

Khớp nối bằng đồng dùng trong công nghiệp SKU: 2L02008 Thông số kỹ thuật: Hình trụ thẳng Vật liệu thân: Đồng thau niken Kiểu kết nối: Một đầu cái, một đầu giắc co Đường kính kết nối 1/8" Đường kính ngoài ống...

Xem nhanh
Khớp nối 2006001

Khớp nối 2006001

10.000₫

Khớp nối bằng đồng dùng trong công nghiệp SKU: 2006001 Thông số kỹ thuật:  Vật liệu thân: Đồng thau niken Kiểu kết nối: Một đầu đực, một đầu giắc co Đường kính ngoài ống (mm): 4 mm Áp suất hoạt động (-) 0,99...

Xem nhanh
Khớp nối 2L32C13

Khớp nối 2L32C13

70.000₫

Khớp nối bằng đồng dùng trong công nghiệp SKU: 2L32C13 Thông số kỹ thuật:  Vật liệu thân: Đồng thau niken Kiểu kết nối: Một đầu đực, hai đầu giắc co Đường kính kết nối 1/4" Đường kính ngoài ống (mm): 10 mm Áp...

Xem nhanh
Khớp nối 2L05001

Khớp nối 2L05001

30.000₫

Khớp nối bằng đồng dùng trong công nghiệp SKU: 2L05001 Thông số kỹ thuật:  Vật liệu thân: Đồng thau niken Kiểu kết nối: Ba đầu giắc co Đường kính ngoài ống (mm): 4 mm Áp suất hoạt động (-) 0,99 đến 16...

Xem nhanh
Khớp nối 2L32C09

Khớp nối 2L32C09

40.000₫

Khớp nối bằng đồng dùng trong công nghiệp SKU: 2L32C09 Thông số kỹ thuật:  Vật liệu thân: Đồng thau niken Kiểu kết nối: Một đầu đực, hai đầu giắc co Đường kính kết nối 1/4" Đường kính ngoài ống (mm): 6 mm Áp...

Xem nhanh
Khớp nối 2L31C15

Khớp nối 2L31C15

50.000₫

Khớp nối bằng đồng dùng trong công nghiệp SKU: 2L31C15 Thông số kỹ thuật:  Vật liệu thân: Đồng thau niken Kiểu kết nối: Một đầu đực, một đầu giắc co Đường kính kết nối 3/8" Đường kính ngoài ống (mm): 12 mm Áp suất...

Xem nhanh
Khớp nối 2L31C03

Khớp nối 2L31C03

30.000₫

Khớp nối bằng đồng dùng trong công nghiệp SKU: 2L31C03 Thông số kỹ thuật:  Vật liệu thân: Đồng thau niken Kiểu kết nối: Một đầu đực, một đầu giắc co Đường kính kết nối 1/4" Đường kính ngoài ống (mm): 4 mm Áp suất...

Xem nhanh
Khớp nối 2L32C02

Khớp nối 2L32C02

40.000₫

Khớp nối bằng đồng dùng trong công nghiệp SKU: 2L32C02 Thông số kỹ thuật:  Vật liệu thân: Đồng thau niken Kiểu kết nối: Một đầu đực, hai đầu giắc co Đường kính kết nối 1/8" Đường kính ngoài ống (mm): 4 mm Áp...

Xem nhanh