Nâng cấp máy nén khí tại Xi măng Nghi Sơn

Nâng cấp máy nén khí tại Xi măng Nghi Sơn

Nâng cấp máy nén khí từ giải nhiệt bằng khí sang giải nhiệt bằng nước.

Thực hiện:

Tính toán, Thiết kế, Thi công và chuyển giao

Share :

Viết bình luận