VÀNH CHÈN

Vành chèn làm kín Vành chèn làm kín
Vành chèn làm kín

Vành chèn làm kín

1.430.000₫

Vành chèn làm kín dùng trong công nghiệp SKU: SH-M7N/G9-55 Kích thước: 55mm Vật liệu: SiC/SiC/EPDM/SS316L Maker: SH Hàng mới 100%

Xem nhanh
Vành chèn làm kín S010U

Vành chèn làm kín S010U

2.510.000₫

Vành chèn làm kín dùng trong công nghiệp Model: S010U SKU: N-S010U-DYS-0380 Kích thước: 38mm Vật liệu: cao su và thép Maker: Aesseal Hàng mới 100%

Xem nhanh
Vành chèn làm kín B093U

Vành chèn làm kín B093U

2.030.000₫

Vành chèn làm kín dùng trong công nghiệp Model: B093U SKU: N-B093U-DDY1-0250 Kích thước: 25mm Vật liệu: Cao su và thép Maker: Aesseal Hàng mới 100%

Xem nhanh
Vành chèn cơ khí W07DM

Vành chèn cơ khí W07DM

4.580.000₫

Vành chèn cơ khí dùng trong công nghiệp Model: W07DM Kích thước: 63mm Vật liệu: SiC/SiC/PTFE Maker: Mechanical seal Hàng mới 100%

Xem nhanh
Vành chèn cơ khí Vành chèn cơ khí

Vành chèn cơ khí

2.640.000₫
Vành chèn cơ khí

Vành chèn cơ khí

2.640.000₫

Vành chèn cơ khí dùng trong công nghiệp Model: W07DMU SKU: M7N - 45C Kích thước: 45mm Vật liệu: SIC/SIC/EPDM Maker: Mechanical seal Hàng mới 100%

Xem nhanh
Vành chèn làm kín W07DMU

Vành chèn làm kín W07DMU

4.530.000₫

Vành chèn làm kín dùng trong công nghiệp Model: W07DMU SKU: N-W07DMU-AJY1-0320 Kích thước: 32mm Maker: Aesseal Hàng mới 100%

Xem nhanh
Vành chèn làm kín W07DMU

Vành chèn làm kín W07DMU

4.730.000₫

Vành chèn làm kín dùng trong công nghiệp Model: W07DMU SKU: N-W07DMU-AJY1-0350 Kích thước: 35mm Maker: Aesseal Hàng mới 100%

Xem nhanh
Vành chèn làm kín W07DMU

Vành chèn làm kín W07DMU

4.590.000₫

Vành chèn làm kín dùng trong công nghiệp Model: W07DMU SKU: N-W07DMU-AJY1-0300 Kích thước: 30mm Maker: Aesseal Hàng mới 100%

Xem nhanh
Vành chèn làm kín W07DMU

Vành chèn làm kín W07DMU

4.060.000₫

Vành chèn làm kín dùng trong công nghiệp Model: W07DMU SKU: N-W07DMU-AJY1-0240 Kích thước: 24mm Maker: Aesseal Hàng mới 100%

Xem nhanh