Vành chèn cơ khí

Thương hiệu: Mechanical seal | Vành chèn

2.640.000₫

Vành chèn cơ khí dùng trong công nghiệp

Model: W07DMU

SKU: M7N - 45C

Kích thước: 45mm

Vật liệu: SIC/SIC/EPDM

Maker: Mechanical seal

Hàng mới 100%