Vành chèn cơ khí W07DM

Thương hiệu: Mechanical seal | Vành chèn

4.580.000₫

Vành chèn cơ khí dùng trong công nghiệp

Model: W07DM

Kích thước: 63mm

Vật liệu: SiC/SiC/PTFE

Maker: Mechanical seal

Hàng mới 100%