Vành chèn làm kín CDPN

Thương hiệu: AESSEAL | Vành chèn

25.440.000₫

Vành chèn làm kín dùng trong công nghiệp

Model: CDPN

SKU: 3AWCSSC0060E01

Kích thước: 60mm